דף הבית - קרן ההסעות של החינוך העצמאי

קרן ההסעות

קרן הסעה וסיוע לתלמידי החינוך העצמאי

ע”ר 5-804-659-95  |   ת.ד. 257 בני ברק

הקרן במספרים

למעלה מ

1000 הסעות ביום!

ישובים

215 ישובים

למעלה מ-

20,000 ילדים ביום!

אודות

'קרן ההסעות' הוקמה בשנת תשס"ו ע"י גדולי ישראל מרן פוסק הדור הגאון רבי יוסף שלום אלישיב זצוק"ל, מרן רה"י הגאון רבי מיכל יהודה ליפקוביץ זצוק"ל, ומרן ראש הישיבה הגאון רבי אהרן יהודה לייב שטיינמן זצוק"ל, עבור עשרות אלפי ילדי הפריפריה הלומדים בבתי הספר של ה'קירוב' שע"י 'החינוך העצמאי', ואין בשכנותם או ביישובם בית ספר תורני. הברירה הניצבת בידי הילדים הללו היא או ללמוד בבית ספר חילוני באזור מגוריהם, או לנסוע לבית ספר תורני של 'החינוך העצמאי' הנמצא במרחק מביתם.

קרא עוד...

סרטון

לתרומות והעברת שמות לגדולי ישראל

לתרומות והעברת שמות לתפילה אצל גדולי ישראל

גדולי ישראל הרואים זכות עצומה במימון הסעה לילדי ישראל מברכים את כל הנוטלים חלק בזכות גדולה זו באופן אישי, ומבטיחים כי כל המאמץ ילד של 'קרן ההסעות' יראה את ישועת ה'

תרום עכשיו

גדולי הדור בקריאה נרגשת

מרן רבי גרשון אדלשטיין שליט"א

מרן רבי חיים קנייבסקי שליט"א

מרן רבי חיים קנייבסקי שליט"א

מרן רבי חיים קנייבסקי שליט"א

רבי שמעון גלאי שליט"א

רבי יצחק זילברשטיין שליט"א

רבי יצחק זילברשטיין שליט"א

מרן ראש הישיבה הגאון רבי אהרן יהודה לייב שטיינמן זצוק"ל

הרבנית קולדצקי

נענים לקריאת גדולי ישראל ומאמצים ילד לכל השנה!

100x12 ₪

 
עשרות אלפי ילדי ישראל המתגוררים בפריפריה יוצאים מידי יום מביתם לעבר בתי הספר של 'הקירוב' בעקבות המימון שניתן ע"י 'קרן ההסעות' שע"י החינוך העצמאי וללא פעילות זו אותם ילדים עלולים ללמוד בבתי ספר באזור מגוריהם ח"ו. מרנן ורבנן גדולי ישראל קוראים לציבור לעזור ולסייע כדי שאותם ילדים ימשיכו ללכת בדרך התורה. 

 

אמץ ילד לשנה