פתיחת שנה"ל תש"פ - קרן ההסעות של החינוך העצמאי

קרן ההסעות

קרן הסעה וסיוע לתלמידי החינוך העצמאי

ע”ר 5-804-659-95  |   ת.ד. 257 בני ברק

20

אוגוסט
פתיחת שנה"ל תש"פ

אלפי תלמידים יחלו בר"ח אלול את תחילת שנת הלימודים תשע"ט בבתי הספר התורניים ברחבי הארץ. אל אלפי התלמידים שכבר לומדים זה שנים בבתי ספר תורניים יצטרפו השנה תלמידים נוספים שלמדו עד עתה בבתי ספר ממלכתיים, וזאת בזכות התערבות הנהלת "קרן ההסעות" שדאגה להם להסעות מביתם.  

הקרן במספרים

למעלה מ

1000 הסעות ביום!

ישובים

215 ישובים

למעלה מ-

20,000 ילדים ביום!