הכנות למעמד חלוקת תעודות הוקרה לכותבי החבורות של "קרן ההסעות" - קרן ההסעות של החינוך העצמאי

קרן ההסעות

קרן הסעה וסיוע לתלמידי החינוך העצמאי

ע”ר 5-804-659-95  |   ת.ד. 257 בני ברק

הכנות למעמד חלוקת תעודות הוקרה לכותבי החבורות של "קרן ההסעות"

נמשכות ההכנות למעמד המרגש של חלוקת תעודות הוקרה לכותבי החבורות בכנס השנתי של "קרן ההסעות". מדובר בתלמידי כיתות ח', בוגרי "קרן ההסעות" בבתי הספר של הקירוב, שזכו לחיי תורה. נערים אלו שרבים מהם עד לפני כמה שנים למדו בבתי ספר ממלכתיים, מנותקים כליל מחיי תורה ומצוות. והנה, לאחר המעבר לתלמודי תורה הם מצליחים, רובם בעצמם, ללא שום סיוע חיצוני לכתוב "חבורות" בגמרא.

"קשה להעלות על הכתב מהפך כזה בנפשו של נער" אומר ליתד נאמן אחד המנהלים. "מדובר בילדים שהיו רחוקים מחיי תורה, מנותקים לגמרי ממושגים בסיסיים ביהדות. והנה כעת לאחר כמה שנים של לימודים בבתי הספר של הקירוב שע"י החינוך העצמאי הם מגיעים לרמה שהם מסוגלים לכתוב חבורות. אלו ילדים שכלל לא הכירו את הגמ', ובסייעתא דשמיא מצליחים להגיע לרמות גבוהות כאלה".

על החבורות עמלו מעל שלוש מאות בוגרים מכל רחבי הארץ במשך כל זמן החורף, כאשר פעילי ורכזי "קרן ההסעות" מדרבנים אותם להוסיף פעלים לתורה, ללמוד ולהעלות על הכתב את פרי עמלם. ישנם רבים שכתבו כמה וכמה חבורות, בנושאים הנלמדים בתלמודי התורה, כשהדברים מרגשים לראות כיצד בכל ילד מילדי הקירוב טמון פוטנציאל כ"כ גדול לגדול בתורה ולחדש חידושים.

במעמד הנשגב שתקיים סביב שולחנות ערוכים ביום ה' הבא צפויים להשתתף גדולי ישראל שליט"א, ראשי ישיבות בהם מתחנכים ילדי קרן ההסעות שהמשיכו לישיבות קדושות בעקבות פעילות של "טיפול ההמשך", ראשי הנהלת החינוך העצמאי, המפקחים ומנהלי בית הספר ותלמודי התורה של הקירוב.

התלמידים בוגרי כיתות ח' יעלו ויקבלו תעודות הוקרה ופרסים מידיהם של גדולי הדור שליט"א וישאבו עידוד מהמעמד לקראת המשך לימודיהם בישיבות הקדושות באמצעות מערך "טיפול ההמשך" של "קרן ההסעות".

הרשמה לניוזלטר

בהתרגשות ובתפילה מתחיל ילדכם בהתרגשות ובתפילה מתחיל ילדכם בהתרגשות ובתפילה מתחיל ילדכם

הקרן במספרים

למעלה מ

1000 הסעות ביום!

ישובים

215 ישובים

למעלה מ-

20,000 ילדים ביום!