גדולי ישראל בקריאה נרגשת עבר ילדי קרן ההסעות: התורה מתחננת אלינו אל תתנו למפעל קדוש שכזה להתמוטט - קרן ההסעות של החינוך העצמאי

קרן ההסעות

קרן הסעה וסיוע לתלמידי החינוך העצמאי

ע”ר 5-804-659-95  |   ת.ד. 257 בני ברק

גדולי ישראל בקריאה נרגשת עבר ילדי קרן ההסעות: התורה מתחננת אלינו אל תתנו למפעל קדוש שכזה להתמוטט

גדולי ישראל בקריאה נרגשת עבר ילדי קרן ההסעות: התורה מתחננת אלינו אל תתנו למפעל קדוש שכזה להתמוטט

גדולי ישראל בקריאה נרגשת עבר ילדי קרן ההסעות:

התורה מתחננת אלינו אל תתנו למפעל קדוש שכזה להתמוטט

בקרן ההסעות מבהירים כי המגבית הנוכחית מיועדת לצורך מימון ההסעות באופן דחוף ביותר, עבור קווים קיימים שלא נמצא המימון עבורם. "אם ח"ו לא נצליח להגיע אל היעד נאלץ בלב כבד לקצץ ולהוריד קווי הסעות על כל המשתמע מכך"

גדולי ישראל יוצאים, לקראת פתיחת שנת הלימודים הבעל"ט, בקריאה אישית נרגשת עבור 'קרן ההסעות', כאשר גורל עשרות אלפי ילדי ישראל נתון על כף המאזניים, האם אכן יגיעו ללמוד בבתי ספר תורניים או שחלילה יישארו בבתי הספר החילוניים.

במכתבם הנרגש מציינים גדולי ישראל כי קרן ההסעות היא "עיקר והיסוד לכל פעולות הקירוב של הילדים ומשפחותיהם, ובלעדם לא תכון כל אפשרות לחינוכם של כשלושים אלף ילדי הקירוב כן ירבו החייבים הסעות מידי יום לביתם לביה"ס – בית תלמודם. והוא אבר שהנשמה תלויה בו ובלי זה הילדים עלולים למצוא את עצמם ללא חינוך של תורה, וח"ו לרעות בשדות זרים בחינוך חילוני ח"ו"

כעת עם פתיחת שנה"ל הבעל"ט מתברר כי ב"ה אלפי ילדים מתדפקים על שערי בתי הספר התורניים של החינוך העצמאי ברחבי הארץ. הורים מסורתיים מהצפון ומהדרום מבינים שהחינוך התורני הוא החינוך הערכי והאמיתי, אולם בהעדר הסעה מסודרת לבית הספר התורני, שלפעמים כרוך בקרוב לשעה נסיעה מידי יום, הם בקל מתפתים לשלוח את ילדם לחינוך חילוני שמצוי להם בהשג יד.

בקרן ההסעות עומדים בימים אלו מול גל של פניות של מנהלי בית ספר ושל הורים המתחננים לקווי הסעה מסודרים אולם הדבר כרוך בעלות כספית אדירה. וכפי שכותבים גדולי הדור במכתבם הנוקב "והעוסקים בה שמונו ע"י גדולי הדור זיע"א מוסרים נפשם למענה, אך אין הקוצץ משפיע וח"ו יש איום ממשי לסגירת קווי ההשעה כי הגיעו מים עד נפש. והרואה ספר תורה שנופל מי לא יחוש להקימו?? ומה נענה ליום הדין ומה נאמר ליום פקודה איך נתנו למקום קדוש זה להיות פוחת והולך והוא פיקוח נפש רוחני"

@5"וכעת התורה מתחננת אלינו וזועקת אל תתנו למפעל קדוש להתמוטט"

גדולי ישראל שיודעים את הצורך הכביר בחיזוק קרן ההסעות ובעתיד החינוך הטהור של עשרות אלפי ילדי ישראל במוסדות הקירוב כותבים במפורש "וחובה גמורה לכ"א מישראל להשתדל שלא יפחות מכדי אימוץ ילד אחד (12X100) לשנה וכל המוסיף מוסיפין לו"

ובשל חשיבות הדבר הוסיפו מרנן ורבנן שליט"א את המילים הנדירות: "@1ואין ספק שמי שעוזר לבניו אלו של הקב"ה יקבל שכרו בברכות שמים אורך ימים ושנות חיים מתוך בריאות ויזכו לנחת יהודי מיוצ"ח שיהיו זרע כשר והגון וירוו מהם רוב עונג ואך טוב סלה יכונו באהלם כל הימים"@2

על קריאה קדושה זו חתמו רשכבה"ג מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א, מרן ראש הישיבה הגאון רבי גרשון אדלשטיין שליט"א, הגאון הגדול רבי דב לנדו שליט"א, הגאון הגדול רבי משה הילל הירש שליט"א, הגאון הגדול רבי מאיר צבי ברגמן שליט"א, והגאון הגדול רבי יצחק זילברשטיין שליט"א.

ארגון "קרן ההסעות" שנוסד ע"י גדולי הדור זצוק"ל, מסיע מידי יום יותר מ-20,000 ילדים טהורים מבתים מתחזקים אל 123 בתי ספר תורניים של החינוך העצמאי. ללא הסעה זו, אלפי ילדים אלו היו נשלחים ללמוד בבתי ספר כפרניים רח"ל ללא שמץ של תורה ויהדות. מדובר בריבי רבבות של 'שמע ישראל' ודפי משנה וגמרא בכל שנה הנזקפים לזכותם של התורמים והמסייעים.

בקרן ההסעות יוצאים בימים אלו של פתיחת שנת הלימודים בקמפיין מיוחד לחיזוק הערבות ההדדית, לאמץ את הילדים הטהורים ולסייע במימון הסעות מיוחדות אלו, הנחשבות להצלת נפשות רוחנית אמיתית.

בקרן ההסעות מבהירים כי המגבית הנוכחית מיועדת לצורך מימון ההסעות באופן דחוף ביותר, עבור קווים קיימים שלא נמצא המימון עבורם. "אם ח"ו לא נצליח להגיע אל היעד נאלץ בלב כבד לקצץ ולהוריד קווי הסעות על כל המשתמע מכך", אמרים בכאב ראשי הקרן.

באזני מנהלי הקרן עוד מצטלצלים דבריו הנוקבים של רשכבה"ג מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל, אשר הורה להם תמיד ש"אסור לוותר על אף ילד!". מרן זצוק"ל שראה בקרן ההסעות את מפעלו הקדוש, היה דואג ומיצר על כל ילד יהודי שרוצה ללמוד תורה שיתאפשר לו להגיע בכל בוקר לבית הספר התורני. אין ספק כי בקרב רבים מפעמת תחושת הערבות לאמץ ילד, להבטיח את חינוכו הטהור ולזכות לנחת מכל יוצ"ח כהבטחת גדולי ישראל.

וכבר נודעו דבריו של רשכבה"ג מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל כלפי התורמים והמסייעים ל'קרן ההסעות', כי "מי שדואג לילדים של הקב"ה (אלו ילדי קרן ההסעות) הקב"ה ידאג לילדים שלו". ומי לא יחפוץ בסיעתא דישמיא פרטנית בחינוך וגידול צאצאיו.

הרשמה לניוזלטר

בהתרגשות ובתפילה מתחיל ילדכם בהתרגשות ובתפילה מתחיל ילדכם בהתרגשות ובתפילה מתחיל ילדכם

הקרן במספרים

למעלה מ

1000 הסעות ביום!

ישובים

215 ישובים

למעלה מ-

20,000 ילדים ביום!