למרות סגירת בתי הספר: פעילי קרן הסעות ממשיכים בפעילות חינוכית תורנית - קרן ההסעות של החינוך העצמאי

קרן ההסעות

קרן הסעה וסיוע לתלמידי החינוך העצמאי

ע”ר 5-804-659-95  |   ת.ד. 257 בני ברק

למרות סגירת בתי הספר: פעילי קרן הסעות ממשיכים בפעילות חינוכית תורנית

למרות סגירת בתי הספר: פעילי קרן הסעות ממשיכים בפעילות חינוכית תורנית

למרות סגירת בתי הספר: פעילי קרן הסעות ממשיכים בפעילות חינוכית תורנית

הפעילים מארגנים שיעורים לקבוצות קטנות של תלמידים בערי השדה * בישיבה מיוחדת שנערכה בהנהלת קרן ההסעות סוכם שפעילי הקרן יהיו בקשר רציף עם מנהלי בתי הספר של החינוך העצמאי ועם המורים ויסייעו להם בכל מה שניתן

לא פסקה ישיבה: גם בימים אלו כאשר מערכת החינוך של החינוך העצמאי מושבתת, עקב הוראות משרד הבריאות בשל החשש מנגיף הקורונה, פעילי קרן ההסעות ממשיכים בפעילות הנמרצת שלהם בקרב אלפי ילדי קרן ההסעות ברחבי הארץ.

פעילי הקרן המסורים פועלים בקרוב לארבעים בתי ספר של החינוך העצמאי ברחבי הארץ בלימוד פעיל עם תלמידי הכיתות הגבוהות במתכונת מיוחדת. התלמידים נפגשים עם הפעילים בקבוצות קטנות של עשרה תלמידים כל אחת בביתו של אחד מהתלמידים או בבית הפעיל פעמיים בשבוע וממשיכים ברצף הלימודי בהתאם לתוכנית הלימודים. בחלק מהכיתות נלמדים הלכות הפסח המרובות ובחלק מהכיתות הקטנות נלמדים השיעורים בגמ' לקראת הבחינות לישיבות הקטנות.

הלימודים נערכים כמובן על פי כל ההוראות החדשות כאשר בין תלמיד לתמיד ישנו מרחק של 2 מטרים כמתחייב, וכן הקפדה מירבית על הוראות ההיגיינה המיוחדות לימים אלו.

בתקופה זו שלאחר הפורים מתחילים בבתי הספר לימוד אינטנסיבי של הלכות הפסח המרובות. בשל החופשה שנכפתה על בתי הספר מנהלים רבים הביעו את חששם וצערם שהשנה לא יוכלו להעביר לתלמידים את ההלכות כראוי. בקרן ההסעות מדגישים כי מדובר בבתים מתחזקים בהם עיקר הידע התורני וההלכתי מגיע דווקא מהבן הלומד בבית הספר התורני ו"מיידע" את ההורים בהלכות רבות. בישיבה מיוחדת שנערכה בהנהלת קרן ההסעות סוכם שפעילי הקרן יהיו בקשר רציף עם מנהלי בתי הספר של החינוך העצמאי ועם המורים ויסייעו להם בכל מה שניתן, ואכן בשיעורים רבים שנמסרים ע"י פעילי הקרן מיוחד חלק גדול וחשוב לשינון הלכות הפסח. בתי ספר רבים גם ציידו את התלמידים עם ערכות לימוד ובהן ההלכות הנצרכות ללימוד עצמי ועוד.

נדגיש כי עבור אלפי הילדים הללו הניתוק מהמסגרת החינוכית התורנית יכול להרוס ולקלקל עבודה של שנים, ולכן מדובר בחובה קדושה בכדי לשמר את הילדים הללו בקדושה. בבתי הספר של החינוך העצמאי מנסים בעזרת פעילי הקרן שמכירים את המשפחות ואת הילדים עצמם להמשיך לשמור על קשר עם בית הספר הן באמצעות קו טלפון ייעודי "מרחב קולי" בו שומעים התלמידים שיעורים והוראות כיצד להתקדם בחומר הלימודי והן בניסיון ליצור מסגרות לימוד קטנות גודמת הפעילות המבורכת של פעילי קרן ההסעות בעשרות היישובים ברחבי הארץ.

במקביל במסגרת פרויקט 'טיפול המשך' של הארגון, נערכת בימים אלה עבודה יסודית של הרכזים והחונכים אשר מתאימים לכל נער את המסגרת הישיבתית שלו, כדי שיוכל להמשיך את התעלותו הרוחנית גם בישיבה. מדובר בפרויקט רחב היקף, הכרוך בעבודה מקצועית ואישית מול כל תלמיד והוריו. בימים אלו נמצאים פעילי הקרן בקשר רציף עם ראשי הישיבות הקטנות בכדי להקדים ולסדר את התלמידים בישיבות הקדושות לקראת השנה הבאה.

זאת ועוד, החונכים והפעילים ממשיכים ללוות את התלמידים היקרים גם בשנותיהם הראשונות בישיבה, ומעניקים עזרה וסעד לתלמידים המתקשים מעט במסגרת זו. פעולות אלו נחשבות להצלת רוחנית גדולה של אותם נערים, הנשארים במסגרת הישיבתית עד שגדלים בכוחות עצמם ונעשים לתלמידי ישיבה מעולים. זו הסיבה שמספר התלמידים הממשיכים לישיבות עולה משנה לשנה ונוחל הצלחה בס"ד.

הרשמה לניוזלטר

בהתרגשות ובתפילה מתחיל ילדכם בהתרגשות ובתפילה מתחיל ילדכם בהתרגשות ובתפילה מתחיל ילדכם

הקרן במספרים

למעלה מ

1000 הסעות ביום!

ישובים

215 ישובים

למעלה מ-

20,000 ילדים ביום!