אלפי ילדי תשב"ר אמצו את ילדי קרן ההסעות - קרן ההסעות של החינוך העצמאי

קרן ההסעות

קרן הסעה וסיוע לתלמידי החינוך העצמאי

ע”ר 5-804-659-95  |   ת.ד. 257 בני ברק

אלפי ילדי תשב"ר אמצו את ילדי קרן ההסעות

אלפי ילדי תשב"ר אמצו את ילדי קרן ההסעות

אלפי ילדי תשב"ר אמצו את ילדי קרן ההסעות

יוזמה מבורכת של ארגון אנחנו וצאצאינו יחד עם קרן ההסעות הביאה למבצע מיוחד "אמץ חבר" בו ילדי אנחנו וצאצאינו מתפללים על ילדי קרן ההסעות שיזכו "להמשיך להגיע באמצעות מערך ההיסעים האדיר של 'קרן ההסעות' למוסדות החינוך התורני לשקוד על דלתות התורה והיראה"

שיתוף פעולה מרנין לב בין ארגון "אנחנו וצאצאנו" לבין קרן ההסעות בימים אלו בהם ילדי התשב"ר בבית הביא לחידוד ולהעצמת הקשר שבין תלמידי החיידרים בריכוזים החרדיים לבין ילדי קרן ההסעות המגיעים מהפריפריה הרחוקה אל בתי הספר של הקירוב של החינוך העצמאי.

עוד בשלהי החורף (טרם פרוץ המגפה רח"ל) התקיים דיון בין הנהלות שני הארגונים "קרן ההסעות" להצלת ילדי משפחות הקירוב וארגון "אנחנו וצאצאינו" להגברת לימוד התורה 'אבות ובנים', כדי לראות כיצד ניתן לשתף פעולה בבחינת איש את רעהו יעזורו להגדיל תורה ולהאדירה. כזכור את שני הארגונים הקים ונשא על כפיים למען צעירי הצאן מרן רשכבה"ג רבנו ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל.

ואכן, בעצת מחנכים ובהכוונת הרבנים שליט"א גובשה תוכנית חינוכית שנתית של שיתופי פעולה וערבות הדדית בין החניכים בשני הארגונים החשובים.

עם פרוץ הנגיף וסגירת בתי הספר ובתי המדרשות נערכו בארגון "אנחנו וצאצאינו" שמעבר לתכניות הלימוד השבועית "אבות ובנים" ידיו רב לו בהפקת ערכות חינוכיות לימי 'בין הזמנים' הכוללים חוברות למידה דיסקים לשמע ומערכת טלמסר, (036989613) לתת מענה מהיר מרתק ואיכותי לצעירי הצאן הנמצאים בביתם. הארגון הפיק בסיוע רשת "יש חסד" חוברת ובה 80 עמודים גדושים לימוד 'פרקי אבות' הלכות גמרא משנה חידונים ושעשועונים שנתנו תעסוקה רוחנית מלאה לכל מגוון הגילאים בנים ובנות הספונים בביתם מאימת המגפה רח"ל.              

גולת הכותרת בחוברת המושקעת היתה דף כפול על ילדי "קרן ההסעות" כאשר לצידו סימניה מעוצבת "אמץ חבר" לגזור להניח בתוך הסידור ולהזכיר בתפילה חרישית שם של תלמיד/ה מהקירוב אותם המערכת של הטלמסר נותן אוטומטי לכל ילד/ה המתקשרים לקו שיזכו "להמשיך להגיע באמצעות מערך ההיסעים האדיר של 'קרן ההסעות' למוסדות החינוך התורני לשקוד על דלתות התורה והיראה עד הגיעם לישיבות הק' והסמינרים החרדיים". בכך משתלבים שני הארגונים ה'קרן' מזכה בגדר "והשיב לב בנים על אבותם" והארגון מעודד את לימוד האבות והבנים.

ראשי ארגון "אנחנו וצאצאינו" נדהמו עם תום חודש להפעלת קו הטלמסר הייחודי של הארגון לימי הסגר כאשר הגיע 'פלט השיחות' מחברת 'קול כשר' מפעילת הקו המורכב בקביעות ובמקצועיות ,

להלן הנתונים המרנינים: 3,501,573 דקות! 25,146 ילדים שהקישו ספרי ת.ז. שנרשמו לקו ועוד אלפים רבים ללא רישום, זאת למרות הקושי הרב בימים אלו במערכת הטלפונים הארצית לייצר ולשמר שיחה.

יו"ר קרן ההסעות הרה"ג רבי מרדכי קרליץ הדגיש "החיבור העצמתי הערכי הזה בין הארגונים שהקים רבינו ראש הישיבה זצוק"ל זה דבר מבורך שמחנך לערבות הדדית נפלאה. כל ילד למד והרגיש את הקושי שעובר על אותו ילד ממשפחת הקירוב שעוזב את הכל והולך ללמוד בתלמוד תורה. אין לי ספק כי תפילת ילדי תשב"ר - תינוקות של בית רבן שלא טעמו טעם חטא תפעל רבות בשמים למען החינוך"

הרב אליעזר יוטקובסקי יו"ר ארגון "אנחנו וצאצאינו" ציין "אני חש כל רגע ורגע שהצלחת הפעילות הענפה היא שברכת והכוונת הראש ישיבה זצוק"ל מלווה אותנו בסיעתא דשמיא עצומה עם צוות חרוץ שעובד במסירות אין קץ יומם וליל ערבי חגים וימי סגר להרבות תורה בישראל" וך הטהור ולמען קרן ההסעות שמקרבת את ילדי ישראל לאביהן שבשמים"

המפקח החינוכי של הארגון הרב מרדכי בלוי מביע מרחשי ליבו " לא יאומן כי יסופר כמה קשיים ועכבות עברנו בתקופה מורכבת זו עד שזכינו בס"ד לראות את המוצר המושלם והמוגמר שמעסיק את רבבות ילדי ישראל בימים לא קלים אלו, ועוד עם ערך מוסף חינוכי עצום של חיבור בין ילדי "קרן ההסעות" לתלמידי הת"תים דבר המחנך לאיכפתיות למען שמו באהבה".

בסיום חודש ניסן כאשר מוסדות החינוך שבו ללמד בעיקר באמצעות הטלפון התחדש קו הטלמסר בתכנים חדשים ומרעננים במתכונת חיידר "כתר תורה" מחולק לפי כיתות בעיקר לשעות אחה"צ. כאשר בהמשך בס"ד יופצו כרטיסי קיץ בשת"פ רשת "יש חסד" - חידות טריוויה על 'פרקי אבות' נושאי פרסים לעידוד לימוד 'אבות ובנים' בכל מקום ומקום לפי הנחיות של גורמי הבריאות.

הרשמה לניוזלטר

בהתרגשות ובתפילה מתחיל ילדכם בהתרגשות ובתפילה מתחיל ילדכם בהתרגשות ובתפילה מתחיל ילדכם

הקרן במספרים

למעלה מ

1000 הסעות ביום!

ישובים

215 ישובים

למעלה מ-

20,000 ילדים ביום!