מרנן גדולי ישראל קוראים לאמץ את ילדי קרן ההסעות ביודעם את גודל המצווה של הצלת ילדי ישראל - קרן ההסעות של החינוך העצמאי

קרן ההסעות

קרן הסעה וסיוע לתלמידי החינוך העצמאי

ע”ר 5-804-659-95  |   ת.ד. 257 בני ברק

מרנן גדולי ישראל קוראים לאמץ את ילדי קרן ההסעות ביודעם את גודל המצווה של הצלת ילדי ישראל

מרנן גדולי ישראל קוראים לאמץ את ילדי קרן ההסעות ביודעם את גודל המצווה של הצלת ילדי ישראל

"וזה מהדברים החשובים מאוד והמיוחדים שבדורנו"

מרנן גדולי ישראל קוראים לאמץ את ילדי קרן ההסעות ביודעם את גודל המצווה של הצלת ילדי ישראל * מרן ראש ישיבת סלבודקה הדר"ד לנדו שליט"א: וכמה עולמות אפשר לזכות ע"י השתתפות במצווה רבתי זו * מרן הגאון הגרב"ד פוברסקי שליט"א: אין ערוך לשכר המשתתפים בזה ויזכו לכתיבה וחתימה טובה בימי הדין

הדים רבים למכתבו הנוקב של רבינו הגדול, מרן ראש הישיבה, רבי גרשון אדלשטין שליט"א עליו חתם גם מרן שר התורה רבי חיים קניבסקי שליט"א, שנכתב בכדי לעורר את הציבור על שעת החירום העומדת לפתחנו, בהצלת מפעל הקירוב הגדול 'קרן ההסעות' העומד בראשותם ובנשיאותם.

דברים נוקבים אלו גרמו להתעוררות נוספת בציבור, להזדרז ולזכות לברכתם המרוממת של גדולי הדור שליט"א, אשר לבם הטהור יוצא אל עתידם הרוחני של עשרות אלפי ילדי ישראל, הנמצאים כעת בחינוך העצמאי ובלעדי המשך תפעול מערך ההסעות, קיים חשש גדול שילמדו בבתי ספר ממלכתיים, ללא חינוך יהודי טהור.

נזכיר עוד כי מרן ראש הישיבה רבי גרשון אדלשטין שליט"א יצא מגדרו ובעת כתיבת המכתב הורה לבאי ביתו שיביאו את פנקס הצ'קים ובו במקום רשם צ'ק בסך 1,200 עבור אימוץ ילד מילדי קרן ההסעות כשהוא מתבטא שזוהי זכות גדולה עבור יום הדין הקרוב.

והנה השבוע יצא כתנא דמסייע, מכתבו של ראש ישיבת סלבודקה מרן הגאון הגדול רבי דב לנדו שליט"א בו מפליג רבות בשכר התורמים לקרן ההסעות

זכתה קרן ההסעות לילדי החינוך העצמאי להביא עשרות אלפי ילדי ישראל לחינוך של תורה ומצוות וזה מהדברים החשובים מאוד והמיוחדים שבדורינו, והרי זו הצלת נפשות ממש. וכבר אמרו שכל המציל נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא. וכמה עולמות אפשר לזכות ע"י השתתפות במצווה רבתי זו

ואשרי כל המסייעים ומטים כתף בהונם ובאונם לעניין הנכבד והנעלה והנשגב הזה, אשריהם ואשרי חלקם. ומן השמים יתברכו בשנה טובה, כתיבה וחתימה טובה נחת מכל אשר להם, והצלחה בכל אשר יפנו, מתוך בראיות ושלווה ונועם לאי"ט

גם ראש ישבת פוניבז' מרן הגאון הגדול רבי ברוך דוב פוברסקי שליט"א כותב במכתבו לחיזוק קרן ההסעות:

כאשר במצבנו היום ילדי ישראל פזורים בכל מקומות מושבותיהם בארצנו הק', ורובם מבית הרוסים ודלים ויגדלו להיות פורקי עול. ובהנחיית גדולי התורה נוסד קרן ההסעות להביאם לתלמודי תורה חרדים ולהצילם מרדת שחת והרי זה הצלת נפשות ממש. וכבר זכו לראות פירות שנתגדלו בישיבות קדושות ועלו במעלות התורה ולחדש חידושי תורה, והקימו משפחות של בני תורה.

אמנם עניין זה עולה הון תועפות והם רובצים תחת משאם מצווה גדולה להיות להם לעזר ברוח נדיבה וביד רחבה, וכל המקיים נפש א' מישראל כאילו קיים עולם מלא. אין ערוך לשכר המשתתפים בזה ויזכו לכתיבה וחתימה טובה בימי הדין ולהושע בתשועת עולמים

ארגון "קרן ההסעות" שנוסד ע"י גדולי הדור זצוק"ל, מסיע מידי יום קרוב ל-30,000 ילדים טהורים מבתים מתחזקים אל 123 בתי ספר תורניים של החינוך העצמאי. ללא הסעה זו, אלפי ילדים אלו היו נשלחים ללמוד בבתי ספר כפרניים רח"ל ללא שמץ של תורה ויהדות. מדובר בריבי רבבות של 'שמע ישראל' ודפי משנה וגמרא בכל שנה הנזקפים לזכותם של התורמים והמסייעים.

הרשמה לניוזלטר

בהתרגשות ובתפילה מתחיל ילדכם בהתרגשות ובתפילה מתחיל ילדכם בהתרגשות ובתפילה מתחיל ילדכם

גדולי הדור בקריאה נרגשת

מרן רבי גרשון אדלשטיין שליט"א

מרן רבי חיים קנייבסקי שליט"א

מרן רבי חיים קנייבסקי שליט"א

מרן רבי חיים קנייבסקי שליט"א

רבי שמעון גלאי שליט"א

רבי יצחק זילברשטיין שליט"א

רבי יצחק זילברשטיין שליט"א

מרן ראש הישיבה הגאון רבי אהרן יהודה לייב שטיינמן זצוק"ל

הרבנית קולדצקי

הקרן במספרים

למעלה מ

1000 הסעות ביום!

ישובים

215 ישובים

למעלה מ-

20,000 ילדים ביום!