מרן הגראי"ל שטינמן זצוק"ל זעק: אני האבא שלהם! - קרן ההסעות של החינוך העצמאי

קרן ההסעות

קרן הסעה וסיוע לתלמידי החינוך העצמאי

ע”ר 5-804-659-95  |   ת.ד. 257 בני ברק

מרן הגראי"ל שטינמן זצוק"ל זעק: אני האבא שלהם!

מרן הגראי"ל שטינמן זצוק"ל זעק: אני האבא שלהם!

מרן הגראי"ל שטינמן זצוק"ל זעק: אני האבא שלהם!

ביום השנה השלישי להסתלקות רשכבה"ג מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטינמן זצוק"ל, אשר ייסד ועמד בנשיאות "קרן ההסעות", יעלה בנו יבלחט"א, הגאון הגדול רבי שרגא שטינמן שליט"א לציונו הקדוש ויעתיר יחד עם ילדי הקרן עבור השותפים במפעל הקדוש שרבינו הגדול זצוק"ל עמד בראשו ובזכותו זוכים רבבות ילדי ישראל לחינוך יהודי טהור *

למען מפעלו הקדוש: ביום חמישי הקרוב, כ"ד בכסלו, יום השנה השלישי להסתלקותו לשמי מרום של רשכבה"ג מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטינמן זצוק"ל, יפקוד את ציונו יבלחט"א, בנו, הגאון הגדול רבי שרגא שטינמן שליט"א, לתפילה עבור השותפים לנשיאה בעול בהחזקת המפעל הקדוש "קרן ההסעות", אשר רבינו הגדול זצוק"ל, עמד בראשו ושימש כאביהם של רבבות הילדים המתקרבים בזכות הקרן לחיי תורה ומצוות.

רבן ואביהן של ישראל מרן הגראי"ל שטינמן זצוק"ל, אשר נשא על שכמו את רבבות ילדי "קרן ההסעות", ויסד וריבה והפעיל את המפעל האדיר שמסיע את רבבות ילדי ישראל לספוג חינוך תורני טהור, בוודאי פועל גם ממקומו למען הצלחת המפעל הקדוש בבחינת "צדיקים גדולים במיתתן יותר מבחייהם". בנו, הגאון הגדול רבי שרגא שטינמן שליט"א, יעלה לפקוד את ציונו אשר לנוכח המסירות הרבה והחביבות העצומה של רשכבה"ג מרן זצוק"ל ל"קרן ההסעות", יעתיר במעמד תפילה מרכזי עבור כל השותפים הנושאים בעול החזקת ילדי "קרן ההסעות", שיוכלו לנסוע מדי יום לביה"ס התורני המרוחק ממקום מגוריהם, ולא ילכו לרעות בשדות זרים בבתי ספר ממלכתיים הסמוכים לבתיהם. משפחות רבות אף החלו לשמור חיי תורה ומצוות בעקבות ילדיהם הלומדים בבתי הספר התורניים.

יחד עם בנו הגאון הגדול יעלו, תוך שמירה על הנחיות משרד הבריאות, קבוצה מילדי קרן ההסעות, ילדי תשב"ר שלא טעמו טעם חטא, ונוסעים במסירות מידי יום מבתיהם המרוחקים אל בתי הספר התורניים ללמוד תורה, כדי להעלות על נס את "קרן ההסעות" מפעלו הטהור של מרן זצוק"ל. על הציון יובאו שמותיהם ובקשותיהם של המוני התורמים והמאמצים ילדים מילדי "קרן ההסעות" להבטיח את חינוכם הטהור של ילדי ישראל.

כידוע, ארגון "קרן ההסעות" היה בבת עינו של רשכבה"ג מרן זצוק"ל וראה בו את הצלת החינוך הטהור של עשרות אלפי ילדי ישראל. הוא לווה את הארגון מיום היווסדו וגם בתקופות קשות כשהעול הכלכלי היה כבד מנשוא, הדריך מרן זצוק"ל את ראשי הארגון לא להרפות ולעשות ככל יכולתם שלא להחסיר הסעה אחת כדי לא לאבד ילד אחד חלילה. באוזני ראשי הקרן מצלצלים כל העת דבריו הטהורים שיצאו מליבו, הלב הטהור שנשא את כלל ישראל "ילדים אלו אין מי שידאג להם ולכן אני האבא שצריך לדאוג להם". כזכור, גם בעת חלישותו הגדולה בערוב ימיו, כינס מרן זצוק"ל במעונו אסיפת חירום בראשות גדולי ישראל, בו נשמעה זעקה והטלת חובה לכל אחד מישראל להירתם להצלת 'קרן ההסעות' ולאמץ ילד אחד כדי להבטיח את חינוכו הטהור.

עם היוודע דבר התפילה המיוחדת בציונו של רשכבה"ג מרן ראש הישיבה זצוק"ל, יחד עם כח הצדקה המיוחדת לאמץ ילד מילדי "קרן ההסעות", פונים רבים ומבקשים להיכלל בתפילה נדירה מיוחדת זו, לזכות שרשכבה"ג מרן ראש הישיבה זצוק"ל, ימליץ טוב עבור התורמים והמסייעים למפעלו הברוך להצלת ילדי ישראל.

הרשמה לניוזלטר

בהתרגשות ובתפילה מתחיל ילדכם בהתרגשות ובתפילה מתחיל ילדכם בהתרגשות ובתפילה מתחיל ילדכם

גדולי הדור בקריאה נרגשת

מרן רבי גרשון אדלשטיין שליט"א

מרן רבי חיים קנייבסקי שליט"א

מרן רבי חיים קנייבסקי שליט"א

מרן רבי חיים קנייבסקי שליט"א

רבי שמעון גלאי שליט"א

רבי יצחק זילברשטיין שליט"א

רבי יצחק זילברשטיין שליט"א

מרן ראש הישיבה הגאון רבי אהרן יהודה לייב שטיינמן זצוק"ל

הרבנית קולדצקי

הקרן במספרים

למעלה מ

1000 הסעות ביום!

ישובים

215 ישובים

למעלה מ-

20,000 ילדים ביום!