הגאון הגדול רבי שרגא שטינמן שליט"א העתיר על ציונו של אביו - קרן ההסעות של החינוך העצמאי

קרן ההסעות

קרן הסעה וסיוע לתלמידי החינוך העצמאי

ע”ר 5-804-659-95  |   ת.ד. 257 בני ברק

הגאון הגדול רבי שרגא שטינמן שליט"א העתיר על ציונו של אביו

הגאון הגדול רבי שרגא שטינמן שליט"א העתיר על ציונו של אביו

הגאון הגדול רבי שרגא שטינמן שליט"א העתיר על ציונו של אביו מרן ראש הישיבה זצוק"ל עבור תורמי "קרן ההסעות"

במעמד רבים העתיר הגר"ש שטינמן שליט"א תפילה לעילוי נשמתו הטהורה של אביו זצוק"ל ולישועת תורמי ומאמצי ילדים מ"קרן ההסעות", מפעלו הקדוש של רבינו הגדול זצוק"ל אשר מסר את נפשו עליו * רבים מצטרפים לקריאת גדולי הדור ומאמצים ילד לחינוך יהדי טהור לזכות מרן רבינו הקדוש זצוק"ל

תפילה נשגבה: מעמד תפילה רב רושם נערך ביום השנה השלישי להסתלקות רבן ואביהן של ישראל, רשכבה"ג מרן רבינו הגדול הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל על ציונו הקדוש במעמד בנו הגאון הגדול רבי שרגא שטינמן שליט"א. במעמד העתיר בתפילה הגר"ש עבור "קרן ההסעות" המפעל הקדוש שהקים מרן ראש הישיבה זצוק"ל, ועבור התורמים שזוכים להציל רבבות ילדים ישראל לחינוך טהור בבחינת "פך השמן הטהור" של נס חנוכה.

בכמידי שנה עת דמותו הטהורה של רשכבה"ג רבינו הגדול זצוק"ל שבה וניצבה לפני הציבור הרחב, רבים מתעוררים לעשות מעשה לעילוי נשמתו ולהכיר טובה על דאגתו התמידית ומסירות נפשו למען חינוכם הטהור של ילדי ישראל בערי השדה. כידוע, ארגון "קרן ההסעות" היה בבת עינו של רבינו הגדול זצוק"ל וראה בו את הצלת החינוך הטהור של עשרות אלפי ילדי ישראל. הוא לווה את הארגון מיום היווסדו וגם בתקופות קשות כשהעול הכלכלי היה כבד מנשוא, הדריך מרן זצוק"ל את ראשי הארגון לא להרפות ולעשות ככל יכולתם שלא להחסיר הסעה אחת כדי לא לאבד ילד אחד חלילה.

ארגון "קרן ההסעות" הנו 'גלגל ההצלה' הרוחני של עשרות אלפי תלמידים ותלמידות בארץ ישראל המתגוררים ביישובים או במקומות מרוחקים מבית הספר התורני, וללא הסעה מסודרת היו לומדים היום בבית הספר הממלכתי שבאזור מגוריהם, בחינוך הרחוק מאד מחיי תורה ומצוות. בהכוונת גדולי הדור זצוק"ל ויבדל"ח, הוקם הארגון כקרש הצלה רוחני כדי לאפשר את הגעת אלפי התלמידים מידי בוקר, מפתח בתיהם ועד לבית הספר התורני.

בשנה האחרונה הצליחה 'קרן ההסעות' להסיע למעלה מ- 25,000 ילדים, ב-1,260 קווי הסעה, המגיעים מ-241 יישובים ל-126 בתי ספר תורניים ברחבי הארץ. מיותר לציין, שכל זאת כרוך בעול כספי גדול הרובץ על כתפי ראשי הקרן ועל ציבור התומכים, הנרתמים לסייע למפעל הקדוש והחשוב הזה.

הרשמה לניוזלטר

בהתרגשות ובתפילה מתחיל ילדכם בהתרגשות ובתפילה מתחיל ילדכם בהתרגשות ובתפילה מתחיל ילדכם

גדולי הדור בקריאה נרגשת

מרן רבי גרשון אדלשטיין שליט"א

מרן רבי חיים קנייבסקי שליט"א

מרן רבי חיים קנייבסקי שליט"א

מרן רבי חיים קנייבסקי שליט"א

רבי שמעון גלאי שליט"א

רבי יצחק זילברשטיין שליט"א

רבי יצחק זילברשטיין שליט"א

מרן ראש הישיבה הגאון רבי אהרן יהודה לייב שטיינמן זצוק"ל

הרבנית קולדצקי

הקרן במספרים

למעלה מ

1000 הסעות ביום!

ישובים

215 ישובים

למעלה מ-

20,000 ילדים ביום!