אלפי תלמידי החינוך העצמאי במוסדות הקירוב פתחו את שנת הלימודים בזכות "קרן ההסעות" - קרן ההסעות של החינוך העצמאי

בסיוע הציבור שנענה לקריאתם של מרנן גדולי ישראל שליט"א נפתחה שנת הלימודים בערי הפריפריה ואלפי תלמידי מוסדות הקירוב שע"י החינוך העצמאי נעים בדרכים ומוסעים ע"י 'קרן ההסעות'

ברגל ימין: עשרות אלפי תלמידי מוסדות הקירוב שע"י החינוך העצמאי פתחו ביום ראשון השבוע את שנת הלימודים, הודות לפעילות ומימון "קרן הסעות" מיסודם ובהכוונתם של מרנן גדולי ישראל שליט"א.

 

פעילות "קרן הסעות", היא מהדברים העומדים ברומו של עולם. לפני תשע שנים הורו מרן רבינו הגרי"ש אלישיב זצוק"ל ומרן הגרמי"ל ליפקוביץ זצוק"ל ויבדלו לחיים טובים מרן רה"י הגראי"ל שטינמן ומרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א לייסד את "קרן ההסעות", שייתן מענה הולם לצרכי הכלל והפרט, ושעל ידה יזכו אלפי נערים מבתים רחוקים מתורה ומצוות ללמוד במקום תורה וחינוך יהודי ראוי.
המדובר הוא באלפי תלמידים תושבי הפריפריה, שאין בשכנותם או ביישובם בית ספר תורני והברירה בידם היא או ללמוד בבית ספר חילוני במקום מגוריהם או לנסוע לעיר מרוחקת שם יש בית ספר תורני של "החינוך העצמאי". בהוראת ובהכוונת גדולי ישראל הוקם אז "קרן ההסעות" שנטל על עצמו מימון שינוע תלמידי הפריפריה לערים הגדולות. כך זוכים מאז אלפי ילדים לקבל חינוך יהודי שאינו בנמצא קרוב לביתם.
"זהו פרויקט עצום שעלותו למעלה משישים וחמש מיליון ש"ח בשנה", אומרים ראשי הקרן המתמודדים יום יום אל מול האתגר הענק של שינוע התלמידים לחוף מבטחים ולחינוך ישראל סבא. הסכום במקורו ממומן ע"י תקציבי ממשלה ובסיוע נדיבי העם הנוטלים חלק בהגשמת הייעוד של "לבלתי יידח ממנו נידח".
פתיחת שנת הלימודים השבוע לווה בהנהלת ראשי הקרן בחשש ובדאגה כנה לנוכח החובות הכבדים ההולכים ותופחים מול חברות ההסעות. דיונים ארוכים בין ראשי הקרן ונציגי החברות נערכו בימים האחרונים ובסיומם - בין היתר בעזרתם ובסיועם של הציבור שנענה לקריאתם של גדולי ישראל – החלו המסיעים לפעול אף שעדין לא קיבלו את החובות המגיע להם, אבל הודות התגייסותם של הציבור נתנו המסיעים את אמונם לפתיחת השנה.
עם בקשת גדולי ישראל שליט"א לעמוד על המשמר ולסייע בסיוע שיש בו ממש לעשרות אלפי התלמידים שיקבלו חינוך טהור - נרשמה תאוצה גדולה בקרב מבקשי ה' ובני התורה להושיט יד תומכת ומסייעת לכל אותם בני משפחות שאין ידם משגת לשלוח את ילדיהם ללמוד במקום מרוחק ובלית ברירה ילמד הבן במוסד החילוני הקרוב לבית "ומה יעשה הבן ולא יחטא".
במכתבם הנרגש שפורסם לפני שבועיים כתבו מרנן גדולי ישראל שליט"א ברורות: "משרבו הגזירות ונתמעט ההכנסות וגדלו ההוצאות, ולאחר תשע שנים שהצליחו להעמיד המפעל הגדול הזה, כעת הוא עומד בסכנת התמוטטות גמורה וח"ו אנה נוליך חרפתנו לראות עשרות אלפי ילדי ישראל קדושים עוזבים באר מים חיים ונפלטים לרחובה של עיר לבארות נשברים".
גדולי ישראל אף כתבו מפורשות את בקשתם הגלויה מאת כל איש: "על כן התאספנו בזה כדי לבקש על נפשות ילדי ישראל להצילם מבעוד מועד בטרם יהיה מעוות לא יוכל לתקון. ואנו קוראים בזה בקריאה של חיבה לכל אחד ואחד מאחינו בני ישראל לאמץ לפחות ילד אחד וזאת ע"י חתימה הו"ק על סך 100 ש"ח לחודש במשך שנה".
כאמור, לאור קריאת גדולי ישראל והירתמות בני התורה פתחו אלפי תלמידי מוסדות הקירוב שע"י החינוך העצמאי את שנת הלימודים, בה יקבלו את מלוא החינוך הראוי והמסורה לנו מדור דור, אכן בזכות אותו ציבור הנשמע לרבותיו ואשר שם את טובת הזולת וקירובו בראש מעייניו.
בהנהלת הקרן אומרים כי סיפוק רב יש מעצם פתיחת שנת הלימודים ברגל ימין ובסייעתא דשמיא, והתקווה היא כי הציבור ייענה לקריאת גדולי הדור שליט"א ועל ידי כך יוכלו להמשיך ולהרחיב את מפעל הקירוב הגדול שבדורנו ולהביא את אלפי בני ישראל לחינוך יהודי כמקדמת דנא.