הדים נרחבים למעמד הנשגב - תפילת הילדים המתקרבים שנערך ביום 'זאת חנוכה' בראשות גדולי ישראל לטובת התורמים ל"קרן ההסעות" - קרן ההסעות של החינוך העצמאי

תלמידי מוסדות הקירוב שהשתתפו במעמד התפילה המרגש סיפרו כי רשמי המעמד המרטיט נחרתו בליבם לנצח * היענות רבה לקריאתם הנרגשת גדולי ישראל לאמץ ילד של 'קרן ההסעות' אשר בכך יזכה לחינוך יהודי טהורמעמד התפילה המרטיט והמרגש שנערך ב'זאת חנוכה' ובו השתתפו כאלף ילדי החינוך הטהור במעמד תפילה מרגש יחד עם גדולי ישראל בראשות מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן שליט"א ומרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א בתפילת תינוקות של בית רבן שבוקעת רקיעים הותיר רושם עז אצל התלמידים המתקרבים. המורים והמנהלים בבתי הספר סיפרו כי התלמידים לא חדלו מלשוחח אודות המעמד וניכר כי הוא נחרט היטב בליבם, הם שבו ואמרו כי היה זה עבורם יום קדוש מרגש ומרומם גדוש בחוויות רוחניות שהאיר חיזוק רוחני והרבה התפעלות מגדולי הדור. "הרגשתי קדושה גדולה, כמו בתפילה של יום כיפור עם צדיקים" אמר אחד הילדים. "תחושה של מעמד הר סיני". התלמידים אמרו כי שמחו על ההזדמנות המיוחדת שניתנה להם להשתתף ולסייע לתורמים ל"קרן ההסעות" בתפילתם והם חשים שותפים להצלחת "קרן ההסעות" שבזכות תפילתם יוכלו התורמים להמשיך ולסייע לעזור ולתרום. "שמחתי על ההזדמנות להתפלל על התורמים. אין לי דרך אחרת להשתתף ולעזור לתורמים של ההסעות, רק להתפלל עליהם" אמר אחד הילדים למחנך שלו אחרי המעמד.
עם סיום סדר התפילה, עברו רבותינו על שמות התורמים והעתירו בתפילה וברכה עבור התורמים כשמרן ראש הישיבה הוסיף ובירך 'יתברכו כל אלה שתמכו ותומכים להביא את הילדים להביא את הילדים להכניס אותם תחת כנפי השכינה הקב"ה יעזור להם' ושיזכו הם וכל אשר להם לבריאות ולנחת מכל יוצאי חלציהם לראותם הולכים בדרך ד', ויזכו כולם לזיווגים הגונים בנקל.
מכתבים ותגובות מרגשות רבים נשלחו ל"קרן ההסעות" הנה מכתב שנכתב ע"י משפחת ג' ששני בניה לומדים בבית הספר חפץ חיים ב"ראשון לציון":


"לכבוד קרן ההסעות
"אנחנו חייבים לציין את הרושם העז שעשה על ילדינו המעמד הכביר בהשתתפות גדולי הדור
"2 הילדים שלנו לומדים בבית הספר שנה אחת בלבד בכיתה ה' ו-ז' לאחר שעברו מבי"ס חילוני וזו אך ורק בזכות ההסעה שהחינוך העצמאי מעמיד להם והם שמחו שהם יכולים להשתתף עם התורמים ולסייע להם בתפילה נרגשת".
"מאז שהם לומדים בבית ספר חרדי הילדים החלו להקפיד על קלה כחמורה, תפילות כסידרן במנין, כיפה וציצית, וכל הבית השתנה בצורה חיובית".
"הילדים חזרו נלהבים וכל הזמן הדגישו שלאחר מעמד חשוב כזה והזכיה הגדולה לראות את ראש הישיבה מרן הרב שטינמן שליט"א ואת שר התורה רבי חיים קניבסקי שליט"א הם חייבים להשתנות ולעשות משהו חיובי מיוחד, ואז במשך כל שעות אחה"צ הם ויתרו על תכנית ביקור אצל דודים שהייתה אמורה להיות מסיבת חנוכה משפחתית, התיישבו ואמרו את כל ספר תהילים. הופתענו מאוד כאשר לפתע דפקו הדודים אצלנו בדלת והודיעו שבאו לחגוג אצלנו את מסיבת החג ולהתברך מפי הילדים שזכו לראות את גדולי הדור".
"תודה רבה
ותזכו למצוות
משפחת ג".
בימים האחרונים הצטרפו רבים לאלפי ה"מאמצים" של 'קרן ההסעות' ובכך נענו לקריאתם הנרגשת של גדו"י וזכו לאמץ יהודי אשר באמצעות תרומתם יזכה לקבל חינוך תורני טהור.