תלמידי כיתות ח' של "קרן ההסעות" התברכו במעונם של גדולי ישראל לקראת עלייתם לישיבות קדושות - קרן ההסעות של החינוך העצמאי

בימים אלה נכנסים מאות תלמידי כיתות ח' מבתי הספר של "החינוך העצמאי", בוגרי "קרן ההסעות" להתברך במעונם של גדלי ישראל שליט"א לקראת סיום הלימודים ועלייתם לישיבות קדושות אי"ה בשנה הבאה.

התלמידים היקרים שהגיעו מבתי הספר התורניים מכל רחבי הארץ, נכנסו בחרדת קודש למעונם של גדולי הדור שליט"א, מרנן ורבנן רשכבה"ג ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן שליט"א, שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א, הגר"ג אדלשטיין שליט"א, הגרב"דפוברסקי שליט"א, הגרמ"ה הירש שליט"א ועוד.

התלמידים הנרגשים קיבלו את ברכותיהם של גדולי ישראל שיזכו להצליח גם בשנה הבאה, בהיכנסם אל הישיבות הקדושות. גדולי הדור התרשמו מאד מהשקעתם של המחנכים והמנהלים בכל תלמיד ותלמיד כדי שיגדל ויצמח לבחור ישיבה. לאחר מכן הגיעו התלמידים לשיחת חיזוק מהגר"ח מישקובסקי שליט"א, מרבני קרן ההסעות.

תלמידים אלו הינם חלק מהמארג האדיר של אלפי תלמידי "קרן ההסעות" ברחבי הארץ, אשר מגיעים מידי בוקר לבתי הספר התורניים אך ורק בזכות מערך ההסעות של "קרן ההסעות" וזוכים להינצל מחינוך כפרני. עתה,  

 

עם סיום לימודיהם בבתי הספר, ובליווי פעילי וחונכי 'טיפול המשך' של קרן ההסעות, הם נרשמו לישיבות קדושות מתאימות וכך ימשיכו אי"ה את התעלותם בתורה ויראת שמים גם בהמשך חייהם.