תלמידי קרן ההסעות בבי"ס 'נווה צבי'-בית שמש ו'נר שמואל'-חדרה נבחנו והתברכו אצל גדולי ומאורי הדור - קרן ההסעות של החינוך העצמאי

התלמידים הנרגשים זכו להבחן אצל מרן שר התורה שליט"א ואצל הגר"ש בעדני * בהמשך בקרו התלמידים בישיבת פוניבז שם למדו בחברותות כבני ישיבה לכל דבר * גדולי התורה התפעלו מרמת הידע של תלמידי הקירוב ואחלו להם המשך עליה בתורה ובירא"ש תלמידי כתות ז-ח בתלמודי התורה של החינוך העצמאי "נווה צבי" בבית שמש ו"נר שמואל" בחדרה זכו להתברך אצל גדולי ומאורי הדור בביקור מיוחד בעיר התורה בני ברק. מדובר בילדים מבתים דתיים הזוכים לחינוך תורני בזכות ההסעות של "קרן ההסעות" המביאות אותם בכל בוקר מכל רחבי העיר והישובים הסמוכים לת"ת של החינוך העצמאי בערים בית שמש וחדרה. לולי מערך ההסעות ילדים אלו היו ממשיכים ללמוד בחינוך דתי פושר, ואף למטה מכך. תלמידי תלמוד תורה "נווה צבי" הגיעו לבני ברק לאחר סיום מבצע "לב טוב" – מידות ומעשים טובים שנערך בימי המטמונים ימי עליה בתורה ויראת שמים, ימים המכשירים לקבלת תורה בשמחה ובשלמות.. הביקור נפתח בהתרגשות רבה ברחוב רשב"ם בבית שר התורה הרב הגאון ר' חיים קנייבסקי שליט"א. התלמידים הנרגשים זכו להבחן אצל מרן שר התורה והפליאו בידיעותיהם שהיו מרשימות במיוחד. אחר המבחן עברו כולם להתברך באופן אישי אצל מרן שר התורה שהדגיש את מעלתם של נערי ישראל הזוכים ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתנו לשמה. ובירך את התלמידים בברכת הצלחה בישיבות הקדושות שיוסיפו ויעלו במעלות התורה. בהמשך זכו התלמידים גם להבחן אצל ראש כולל "תורה וחיים" בבני ברק וחבר מועצת חכמי התורה. הרב הגאון רבי שמעון בעדני שליט"א. הרב בעדני קבל את התלמידים ובחן אותם, התרשם מידיעותיהם הנפלאות והדריך ובירך אותם להמשך עליה בתורה ויראת שמים. הגר"ש בעדני התרגש מרמת הידע של הילדים שרובם מגיעים מבתים שרחוקים מתורה ובכל זאת זוכים ללמוד תורה ולגדול בתורה. משם המשיכו התלמידים לתלמוד תורה "בית אבות פוניבז". שם אירח אותם מנהל הת"ת הרב בועז בדיחי שהתפעל מידיעתם במסכת הנבחנת. המפקח הרב מונדרוביץ ריגש את התלמידים בהדגישו כי מי שזוכה ללמוד תורה הופך בעצמו להיות חוליה מפוארת בשרשרת הדורות המסורה מדור לדור. בהמשך הגיעו התלמידים לישיבת פוניבז המעטירה שם למדו בחברותות כבני ישיבה לכל דבר ושמעו שיעורים מהרבנים המלמדים בת"ת "נווה צבי", כל כיתה והר"ם שלה... את היום העמוס והמרגש חתמה סעודת מצוה שסיום מסכת, שנערכה ברוב פאר והדר. בסעודה דיבר מנהל בית הספר נווה צבי הרב משה קליין בגודל מעלת לומדי התורה והמחיש בסיפורים ועובדות על גודל כוח התורה, ובפרט של צעירי הצאן. גם תלמידי תלמוד תורה "נר שמואל" של החינוך העצמאי בחדרה בניהולו של הרב אליהו ברונר שליט"א הגיעו בשבוע שעבר לבני ברק לביקור ולבחינה אצל מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א ומרן חבר מועצת חכמי התורה הגאון רבי שמעון בעדני שליט"א. במהלך הביקור נבחנו התלמידים אצל מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א שם התקבלו במאור פנים בחביבות רבה, והוכיחו ידע רב. נציין כי הביקור נמשך כ-45 דקות, זמן שיא אצל מרן שר התורה שנהנה מאוד לראות את התשובות הקולחות מפי הילדים. אחר המבחן עברו כולם להתברך באופן אישי אצל מרן שר התורה שבירך את התלמידים בברכת הצלחה בישיבות הקדושות שיוסיפו ויעלו במעלות התורה. מרן חבר מועצת חכמי התורה הגאון הרב שמעון בעדני שליט"א בחן אף הוא את התלמידים ובירך אותם שימשיכו לראות סייעתא דשמיא בלימודם וימשכו להתעלות גם בישיבות הקדושות. משם המשיכו התלמידים אל ישיבת פוניבז שם התקבלו ע"י נשיא הישיבה הגאון הגדול הרב אליעזר כהנמן שליט"א אשר מסר להם שיחה ודברי חיזוק על הזכות הגדולה שהם זוכים ללמוד בתלמוד תורה שבנשיאותו של מרן שר התורה שליט"א. התלמידים חזרו לביתם עם מטען רוחני אשר ילווה אותם לאורך ימים ושנים.