בקריאה יוצאת דופן זועקים מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א: - קרן ההסעות של החינוך העצמאי

קרן ההסעות

1072 Madison Avenue Lakewood
NJ 08701 | Tel: 1-732-955-3700

"והילד איננו - ואני אנה אני בא, ומי יאמר זיכיתי נפשי!"

מחרדת ליבם יוצאים מרנן ורבנן שליט"א בזעקה גדולה עבור ילדי ישראל שלא יכבה נרם, כאשר עשרות אלפי ילדי ישראל מצויים בסכנה רוחנית נוראה נוכח מצבה הכלכלי הקשה של "קרן ההסעות" והסכנה שבהשבתת ההסעות ליישובים רבים * במכתב מרטיט כותבים רבותינו מאורי הדור שליט"א "ולמגינת ולדאבון נפש כבר עתה בשנה זו הלכו לאיבוד כמה וכמה נשמות ילדי ישראל קדושים באין מוצא לכסף, והילד איננו - ואני אנה אני בא"

בקריאת זעקה יוצאת דופן נדירה בחריפותה, קוראים מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן שליט"א, שר התורה מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א, ומרן פוה"ד הגר"נ קרליץ שליט"א לעם ד' די בכל אתר ואתר, בקריאה וזעקת התורה שלא לחשות ולא לעמוד מנגד, כאשר עתידם הרוחני של נשמות טהורות מונח על כף המאזניים, ולבוא לעזרת "קרן ההסעות" שע"י החינוך העצמאי, אשר קורסת תחת העול הכלכלי והרבה נשמות ילדי ישראל תלויים בזה, כאשר הוכח כאלף עדים, כי ההסעות לבית הספר לגביהן אין מימון משלתי, הן המכריעות במרבית המקרים על החלטת ההורים על לימודים בבית הספר תורני או הפסקתם חלילה.

במכתב מרגש ויוצא דופן, אשר מתפרסם היום ב"יתד נאמן", קוראים מרנן ורבנן שליט"א בזעקה ותחינה: "ועתה מרחפת סכנה קיומית ממשית לילדי ישראל קדושים וטהורים אלו... ולמגינת ולדאבון נפש כבר עתה בשנה זו הלכו לאיבוד כמה וכמה נשמות ילדי ישראל קדושים באין מוצא לכסף, ומי יאמר זיכיתי נפשי ומה נענה לעת פקודה כאשר יפקוד אדון כל יצורים... והילד איננו - ואני אנה אני בא!"

בעקבות זעקתם של רבותינו שליט"א, יוצאת קרן ההסעות במגבית חירום מיוחדת במטרה להציל את אלפי ילדי ישראל המצפים ומבקשים לזכות לאור התורה, שלא ינתקו מצור מחצבתם ויכבה נרם וחלקם בתורת ק-ל חי. בנוסף, הכריעו מרנן ורבנן גדולי הדור שליט"א, כי ביום הקדוש 'זאת חנוכה' יתקיים מעמד "תשועה גדולה" - מעמד תפילה נורא בעת רצון, בהשתתפות יותר מאלף ילדי ישראל המתקרבים לתורה, ובראשות רבותינו גדולי ומאורי הדור שליט"א, ובראשם מרן ראש הישיבה שליט"א ומרן שר התורה ר' חיים קניבסקי שליט"א שיעתירו בתפילה ותחינה יחד עם ילדי ישראל הבל פה שאין בו חטא, על כל התומכים והמסייעים שיזכה לברכה ולנחת מכל יוצאי חלציהם, ויזכו בניהם ובנותיהם לזיווגים הגונים, וכברכתם והבטחתם של מרנן ורבנן שליט"א בקריאה "וכל העוזרים והמסייעים בוודאי יזכו לאורך ימים ושנות חיים מתוך בריאות ונחת יהודי אמיתי מכל יוצאי חלציהם, לראות זרע ברך ה' בנים תלמידי חכמים מאירים בתורה ובמצוות ורב שלום בנייך אין פרץ ואין צווחה, ויזכו בניהם ובנותיהם לזיווגים הגונים ולהקים דורות ישרים מבורכים, בריות גופא ונהורא מעליא מתוך נחת והרחבה אמן סלה".


גדולי הדור בקריאה נרגשת

מרן רבי גרשון אדלשטיין שליט"א

מרן רבי חיים קנייבסקי שליט"א

מרן רבי חיים קנייבסקי שליט"א

מרן רבי חיים קנייבסקי שליט"א

רבי שמעון גלאי שליט"א

רבי יצחק זילברשטיין שליט"א

רבי יצחק זילברשטיין שליט"א

מרן ראש הישיבה הגאון רבי אהרן יהודה לייב שטיינמן זצוק"ל

הרבנית קולדצקי

Nachas in Numbers

Educating

30,000 Kiruv Students a day!

Bringing Torah to

215 Secular Communities

Providing

1000+ School Buses a Day!