מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א העתירו בתפילה ביוה"כ עבור תורמי 'קרן ההסעות' - קרן ההסעות של החינוך העצמאי

קרן ההסעות

1072 Madison Avenue Lakewood
NJ 08701 | Tel: 1-732-955-3700

מערב ראש השנה ועד מוצאי יום הכיפורים לא מש 'ספר דורות ישרים מבורכים' משולחנם של מרנן ורבנן גדולי ישראל מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן שליט"א, מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א, מרן הגר"נ קרליץ שליט"א, הגאון הגדול רבי יעקב אדלשטיין שליט"א והרה"צ רבי דוד אבוחצירא שליט"א.
בספר נכתבו שמותם ושמות בני משפחותיהם של כל אלו שנענו לקריאתם של גדו"י שליט"א ו'אימצו' ילד לכל השנה כולה בתרומה בהו"ק על סך 100 ש"ח לחודש, כשכל מי שנענה לקריאתם של מרנן ורבנן גדו"י שליט"א עד השעה 11:30 בבוקר ערב יום הכיפורים הוכנס שמו לספר 'דורות ישרים מבורכים' וגדו"י שליט"א העתירו בתפילת יום הכיפורים עבורו ועבור בני משפחתו להיחתם לבריאות ונחת מהילדים, לדורות ישרים מבורכים וזיווגים הגונים.
מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן שליט"א אף העתיר ביוה"כ בתפילת 'מי שברך' מיוחדת עבור התורמים ובני משפחותיהם.
בני ביתו של מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א סיפרו כי מרן התרגש מאד מהיענות הרבה בציבור לקריאת גדו"י לתרומה עבור 'קרן ההסעות' והאציל רבות ביוה"כ מברכותיו על התורמים.
בערב חג הסוכות יוכנסו שוב שמותיהם ושמות בני משפחתם של התורמים לספר 'דורות ישרים מבורכים' שיוצב על שולחנם של גדו"י למשך חג הסוכות.
על פי הוראת מרנן גדולי ישראל שליט"א במכתבם הנרגש עבור "קרן ההסעות" החובה והזכות על כל יהודי להטות שכם וליטול על עצמו "אימוץ ילד אחד" של ילדי הקירוב שיוכל לנסוע בבטחה ולקבל חינוך תורני.


לפרטים ותרומות ניתן לפנות למוקד ההתרמה: 1700-50-66-22, או ת.ד. 257 בני ברק, או בהפקדה ישירה לבנק הפועלים סניף 655, ח-ן: 339991. ובזכות הסיוע והנתינה יזכו לברכת מרנן גדולי ישראל שליט"א שכתבו: "וראויה זכות זו לגלגל רחמי שמים עלינו, ויזכו לכתיבה וחתימה טובה ונחת יהודי מכל יוצ"ח, דורות ישרים ומבורכים".


גדולי הדור בקריאה נרגשת

מרן רבי גרשון אדלשטיין שליט"א

מרן רבי חיים קנייבסקי שליט"א

מרן רבי חיים קנייבסקי שליט"א

מרן רבי חיים קנייבסקי שליט"א

רבי שמעון גלאי שליט"א

רבי יצחק זילברשטיין שליט"א

רבי יצחק זילברשטיין שליט"א

מרן ראש הישיבה הגאון רבי אהרן יהודה לייב שטיינמן זצוק"ל

הרבנית קולדצקי

Nachas in Numbers

Educating

30,000 Kiruv Students a day!

Bringing Torah to

215 Secular Communities

Providing

1000+ School Buses a Day!