כאלף ילדי ישראל במעמד תפילה טהור ונורא ביום 'זאת חנוכה' בראשות מרנן ורבנן שליט"א - קרן ההסעות של החינוך העצמאי

קרן ההסעות

1072 Madison Avenue Lakewood
NJ 08701 | Tel: 1-732-955-3700

במעמד נשגב, עמדו אתמול כאלף ילדים תינוקות של בית רבן שלא טעמו טעם חטא, המתקרבים לחיי תורה ומצוות במסירות נפש, וזעקו בתפילה ובתחנונים ביום הנשגב 'זאת חנוכה' יחד עם גדולי ישראל בראשות מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן שליט"א ומרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א ובהשתתפות ראשי 'החינוך העצמאי', עבור המסייעים ל'קרן ההסעות' ומאירים את נרם שלא יכבה ח"ו באין מוצא לכסף.

בשל מזג האויר הועתק מקום המעמד שתוכנן להתקיים ברחבת הת"ת בגני תקוה, והועבר אל אולמי 'ארמונות חן' בבני ברק.

החל משמעות הבוקר המוקדמות החלו מאות הילדים מתלמודי התורה של מוסדות הקירוב שע"י החינוך העצמאי להתקבץ מכל רחבי הארץ למקום המעמד. בזה אחר זה הגיעו עשרות האוטובוסים מרחבי הארץ, כשמאות התלמידים הנרגשים מגיעים אל מקום המעמד הגדול בסדר מופתי ובכובד ראש הראוי למעמד הנשגב.

בפתיחת המעמד נשא רב העיר רחובות הגר"ש קוק שליט"א דברים נרגשים בפני מאות התלמידים.

בהתרגשות אדירה ובשירת 'ימים על ימי מלך תוסיף' קיבלו המוני ילדי ישראל את כניסתם של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן שליט"א ומרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א.

בהתעוררות עצומה זעקו ילדי ישראל בתחינה את פרקי התהילים וקבלת עול מלכות שמים ע"פ סדר התפילה שקבע מרן ראש הישיבה שליט"א, ואיתם עימם גדו"י שליט"א כשהגר"י הלל שליט"א ראש מוסדות 'אהבת שלום' מתכבד לעבור לפני התיבה כשליח ציבור.

עם סיום סדר התפילה, עברו רבותינו על שמות התורמים והעתירו בתפילה וברכה שיזכו הם וכל אשר להם לבריאות ולנחת מכל יוצאי חלציהם לראותם הולכים בדרך ד' אין פרץ ואין צווחה, ויזכו כולם לזיווגים הגונים בנקל.

ב'קרן ההסעות' ביקשו להודות להרב אברהם רובינשטיין מ"מ ר"ע ב"ב והרב יחיאל מיכל מונדרוביץ מנהל ת"ת 'משיבת נפש' בגני תקוה שסייעו רבות להצלחת המעמד.

בימים האחרונים הצטרפו רבים לאלפי ה"מאמצים" של 'קרן ההסעות' ובכך נענו לקריאתם הנרגשת של גדו"י וזכו לאמץ יהודי אשר באמצעות תרומתם יזכה לקבל חינוך תורני טהור. בקריאתם הנרגשת זועקים רבותינו בתחינת התורה שלא לחשות ולא לעמוד מנגד, כאשר עתידם הרוחני של נשמות טהורות מונח על כף המאזניים, ולבוא לעזרת 'קרן ההסעות' אשר קורסת תחת העול הכלכלי והרבה נשמות ילדי ישראל תלויים בזה, כפי שכתבו גדו"י במכתבם: "ועתה מרחפת סכנה קיומית ממשית לילדי ישראל קדושים וטהורים... ולמגינת לב ודאבון נפש בשנה זו הלכו לאיבוד כמה וכמה נשמות ילדי ישראל באין מוצא לכסף ומי יאמר זיכיתי נפשי ומה נענה ליום פקודה... והילד איננו - ואני אנא אני בא"


גדולי הדור בקריאה נרגשת

מרן רבי גרשון אדלשטיין שליט"א

מרן רבי חיים קנייבסקי שליט"א

מרן רבי חיים קנייבסקי שליט"א

מרן רבי חיים קנייבסקי שליט"א

רבי שמעון גלאי שליט"א

רבי יצחק זילברשטיין שליט"א

רבי יצחק זילברשטיין שליט"א

מרן ראש הישיבה הגאון רבי אהרן יהודה לייב שטיינמן זצוק"ל

הרבנית קולדצקי

Nachas in Numbers

Educating

30,000 Kiruv Students a day!

Bringing Torah to

215 Secular Communities

Providing

1000+ School Buses a Day!